مدرسان

 

 

 نام و خانوادگی :

  محمد جعفری


 مدرک تحصیلی :

  کارشناسی

 رشته تحصیلی :

  مکانیک طراحی جامدات

 عناوین حرفه ها :

AutoCAD – Mechanical Desktop – Inventor - SolidWorks - CATIA

 

 نام و خانوادگی :

 سید صمد حسینی

 

 مدرک تحصیلی :

 کارشناسی ارشد

 رشته تحصیلی :

 مکانیک ساخت و تولید

 عناوین حرفه ها :

SolidWorks – PowerMill – MolFlow – Automation Studio - CATIA

 

نام و خانوادگی :

حسین اسکندری مزرس

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی

رشته تحصیلی :

مکانیک حرارت و سیالات

عناوین حرفه ها :

Carrier

 

نام و خانوادگی :

قاسم وحیدپور

 

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی :

مدیریت صنعتی

عناوین حرفه ها :

MS Project – Primavera - Excel