واحد آموزش

ما اكنون در عصري به سر مي بريم كه شاهد پيشرفت و نوآوري و تكنولو‍ژيهاي مختلف مي باشيم. جهت همراه شدن با اين پيشرفت پرشتاب ، ضروريست كه بتوان با ابزارهاي آن آشنا شد و بر آنها تسلط پيدا كرد . امروزه رايانه به ابزاري قدرتمند و جدايي ناپذير در امور صنعتي و محاسبات پيچيده علمي مبدل شده است و نمي توان براحتي و بدون استفاده از آن به حركت صنعتي و علمي ادامه داد . اين ابزار قدرتمند خود در سيطره پرشتاب عصر قرار گرفته است و با سرعت و شتاب بسيار بالا قلمرو نفوذ خود را گسترش مي دهد.

در همین راستا آموزشگاه آزاد آریا تحلیل شمال با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی برای آموزش نرم‌افزارهای فنی مهندسی و ارتقای مهارت‌های نرم افزاری در صنایع و دانشگاه‌ها در سال 1388 با اخذ مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور ، تاسیس شده‌است.