دورههای مهندسی معماری

 

 

رديف

عنوان دوره آموزشي

كد استاندارد

تعداد جلسات

معرفي دوره

1

كارور AutoCAD

5/1/60/62-1

14

نقشه كشي ساختمان

2

كارور 3D MAX

6/1/50/62-1

18

مدلسازی سه بعدی رندرینگ - Vray