آنالیزهای مهندسی

امروزه راهكار جديد و فناوري نو براي آناليز، بهينه سازي و ارزيابي طرح ها، استفاده از نرم افزارهاي قدرتمند آناليز مهندسي (CAE) است. اين گونه نرم افزارها قادرند مسائل مختلف طراحي مهندسي از جمله مسائل استاتيك، سينماتيك، ديناميك، خستگي، ارتعاشات، تغيير شكل پلاستيك مواد، سيالات، انتقال حرارت، آيروديناميك و يا ساير پديده هاي فيزيكي را با دقت بالايي تجزيه و تحليل كرده و نتايج را در جزئيات به صورت توزيع تنش، كرنش، دما و يا ساير پارامترهاي طراحي به نمايش گذارده و به عنوان ابزار قدرتمندي براي ارزيابي و بهينه سازي طرح ها در خدمت طراحان قرار گيرند.

 افزايش دقت محاسبات ، آسان سازي فعاليت ها، كوتاه شدن زمان طراحي، كاهش هزينه ها، ارتقا قابليت اطمينان طرح و در يك كلام ارتقا و بهره وري و انعطاف پذيري عمليات طراحي از جمله مزايا و دستاوردهاي به كارگيري اين گونه نرم افزارها در طراحي است. به موازات افزايش توان محاسباتي رايانه ها، درجه پيچيدگي مسائلي كه اين گونه نرم افزارها مي توانستند حل كنند نيز افزايش يافت.

نمونه پروژه های انجام شده در شرکت طراحی مهندسی آریا تحلیل شمال:

§        محاسبه میزان تنش با نرم افزار Abaqus :

 

§         شبیه سازی و تحلیل فرایند کشش عمیق در نرم افزار Abaqus :

 

§        تحلیل استاتیکی فنر جهت محاسبه فرکانس های طبیعی فنر در نرم افزار ANSYS :

 

§        تحلیل دینامیکی در نرم افزار Adams :

 

§        تحلیل حرارتی در نرم افزار ANSYS Fluent :

 

§        تحلیل جریان سیال در نرم افزار ANSYS Fluent :