طراحی و مدلسازی جیک و فیکسچر

صنعت طراحی قید و بست ها (جیگ و فیکسچرها) را می توان شاخه بزرگی از صنایعی دانست که عامل تامین نیازهای صنعتی جوامع امروزی می باشند. صنعت قید و بست ها نقش ارزنده ای را در سازندگی و تولیدات صنعتی دارند. البته بر استادان ذیصلاح و دست اندرکاران صنعت پوشیده نیست که برای تولید بیشتر محصولات جهت نیل به پیشرفت اقتصادی و در نهایت خود کفایی در خصوص صنعت نیاز به سیستم هایی می باشد تا در تسریع و بالا بردن کیفیت تولید نقش موثری داشته باشند

شرکت طراحی و مهندسی آریا تحلیل شمال توانمندی طراحی انواع جیک و فیکسچر را در زمینه های زیر داراست:

1-      ماشینکاری      2- جوشکاری         3- مونتاژ

 

  • فیکسچر مونتاژ

 

  • جیک

 

 

 

 

  • فیکسچر جوشکاری